[Tài liệu] Hướng dẫn sử dụng SkyDrive

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SkyDrive của PGS TS Bùi Thế Tâm, được đăng trên tạp chí “Công nghệ thông tin và truyền thông” của Bộ Công nghệ thông tin, Kỳ 2 Tháng 12/2010, ISSN 1859-3550.

Download tại đây:

http://www.mediafire.com/?6010le2kttix0yp

Advertisements